O mnie

Sylwia Adamska

Nazywam się Sylwia Adamska

Od 2009 roku zajmuję się rozwojem osobistym i poszerzaniem świadomości, zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz.

W tym czasie wypróbowałam na sobie różne metody, terapie i techniki uzdrawiania. Doświadczyłam pracy z ciałem i emocjami.

Wzięłam udział w wielu kursach, warsztatach i sesjach indywidualnych u nauczycieli i terapeutów z różnych dziedzin. Przeczytałam wiele książek i przyswoiłam ogrom zawartej w nich wiedzy.

Każda metoda, czy forma pracy ze sobą po jakimś czasie otwierała przede mną kolejne drzwi i prowadziła do czegoś nowego. Tak oto pewnego dnia napotkałam na swojej drodze książkę Jonette Crowley “Soul Body Fusion”.

Metoda opisywana w niej zafascynowała mnie i zachwyciła od razu. Przede wszystkim tym, że jest tak prosta i łatwa, dostępna dla każdego, a do tego nie wymaga dużego nakładu czasu i pracy.

Spodobało mi się również to, że dzięki tej metodzie sprowadzamy nasze wyższe częstotliwości do ciała, wzmacniamy się od środka, co ma realny wpływ na nasze życie. Nie oddzielamy już naszego świata wewnętrznego od materialnej rzeczywistości, jak to często bywa np. w przypadku medytacji, tylko łączymy oba te światy.

W trakcie poznawania i praktykowania metody ukończyłam dwa kursy prowadzone przez Master Teacher Soul Body Fusion® Katarzynę Gwiazdowską:

  • Certyfikowany Kurs Praktyka Soul Body Fusion®
  • Certyfikowany Kurs Nauczycielski Soul Body Fusion®

Moje imię i nazwisko widnieje na stronie twórczyni metody Jonette Crowley,
gdzie podana jest lista certyfikowanych nauczycieli z całego świata.

Obecnie prowadzę działalność i oferuję sesje indywidualne, w trakcie których korzystam z opisywanej tu metody. Piszę o tym więcej w zakładce Forma pracy.

Certyfikat Praktyka:

Certyfikat Nauczyciela: