Metoda pracy

Soul Body Fusion®​

Twórczynią metody jest Jonette Crowley, uznana na całym świecie nauczycielka duchowa, podróżniczka, autorka książek “Orzeł i Kondor” oraz “Soul Body Fusion”.

Jonette jest założycielką Center of Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości). Polecam odwiedzić tę stronę by zapoznać się bliżej z autorką oraz jej działalnością.

Metoda, którą chcę przedstawić powstała w 2007 roku.
Przytoczę tutaj cytat z książki  “Soul Body Fusion”, który według mnie jest kwintesencją tego, kim jesteśmy i co dzięki tej wspaniałej metodzie możemy uzyskać:

Jesteś Bogiem na Ziemi, boskością w formie. Masz nieskończony potencjał na prowadzenie cudownego życia. Na tak długo zapomnieliśmy o swojej boskości, że teraz wątpimy czy to w ogóle możliwe. Choć większość z nas odczuwa głęboką tęsknotę za większym potencjałem, nasze nawyki oraz historia utrzymują w nas w poczuciu i przekonaniu, że jesteśmy mali. Soul Body Fusion to proste narzędzie do przywrócenia i odzyskania tego, kim zawsze byliśmy. Poznanie siebie jako kompletnych, zjednoczonych istot światła w ciele jest naszym przeznaczeniem [...]

Te piękne słowa przypominają nam o nas samych, a metoda pomaga nie tylko zrozumieć, co poczuć w sobie kim naprawdę  jesteśmy.
Dzięki praktykowaniu Soul Body Fusion® wzmacniamy się od środka i przypominamy sobie o własnej mocy.
Dzięki temu zaczynamy działać i żyć z zupełnie innego poziomu, poziomu wewnętrznej wiedzy i pełni, a nie ofiary rzeczywistości.

To, co się odbywa podczas Soul Body Fusion® jest naturalne i łatwe. Polega na dostrajaniu się do swoich wyższych częstotliwości i sprowadzaniu ich do własnego ciała. Działa dzięki intencji, czyli skupionej myśli, wyborze, którego dokonuje się na początku procesu.
Intencja stwarza połączenie, odnajduje częstotliwość ciała oraz Duszy, umieszcza je w zharmonizowanym wzorcu i przeprowadza złożone zmiany w komórkach.
Nasza fizjologia zaczyna rezonować / synchronizować się z wyższą częstotliwością Duszy, wchodząc z nią w harmonię i powodując fizyczne zmiany oraz w wielu przypadkach, uruchamiając proces zdrowienia naszego ciała.

Metoda nie wyklucza stosowania innych form pomocy, czy terapii. Może być używana jako jedyna forma wsparcia, ale też wspaniale współgra z innymi metodami, zarówno  konwencjonalnymi, jak i niekonwencjonalnymi. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że Soul Body Fusion® może kierować nas i prowadzić do nowych rozwiązań, do odpowiednich ludzi i rzeczy, do tego, co w danym momencie będzie nam najlepiej służyć.

Zachęcam do przeczytania książki “Soul Body Fusion”, która w sposób kompletny, jasny i prosty wyjaśnia działanie metody.